CLEVER

Komplett avancerad kontroll

för luftridåer och
ventilationsteknologi

INTELLIGENT

programmerbar

proaktiv
Energibesparande

En ny generation

kontroll med massor

av avancerade funktioner

CLEVER Control. Intelligent reglering av luftridåer och ventilation

Den automatiska regleringen av luftridåerna är essentiell för maximeringen av energibesparingarna och komforten som erbjuds.
CLEVER anpassar automatiskt funktionaliteten av den installerade utrustningen mot förhållandena för ingången, beroende på dörrstatus, hur ofta dörren öppnas och stängs, temperatur inomhus och utomhus och utblåstemperatur.

Flera funktioner, oändliga möjligheter

CLEVER Control är ett användarvänligt programmerbart system med enkel installation. Den är redo att kopplas in och köra igång direkt. Den kan köras i automatiskt och manuellt läge och erbjuder flera olika avancerade funktioner för att möta alla behov. Monitorering av flera enheter, flera komfort- och energieffektivitetslägen samt BMS-koppling är några av dess flera avancerade funktioner.
Smart proaktiv reglering

CLEVER optimerar ventilationen och värmen för att skapa en effektiv och optimal barriär och klimatskydd

Anpassningsbar dörrfördröjning

när dörren stängs fortsätter luftridån att arbeta en viss tid för att vara beredd ifall dörren öppnas igen

Enkel installation

Fabriksjusterad kontroll, bara att koppla på och köra. Enkel Plug&Play-kontakt. Redo för direkt monteringsinstalltion.

Monitorering av flera enheter

CLEVER PCB kan monitorera flera olika typer av enheter: Luftridåer, element, AHU och andra system. En CLEVER TFT kan hantera upp till 255 olika enheter, varenda en med sitt eget program.

Energisparläge

CLEVER Control har 3 grader av komfort och energieffektivitetslägen som kan ställas in i alla automatiska och manuella program: ECO, MEDIUM och COMFORT

Tidsprogrammering

Kalenderfunktion för att sätta enheten AV/PÅ automatiskt beroende på vilken dag i veckan det är. Användaren kan välja mellan Dag och Nattläge med två olika inställda temperaturer.

Filteralarm

Indikerar när filtret behöver ersättas eller renas. Filtret kan ändra färg beroende på status tillsammans med ett varningsmeddelande på skärmen..

Alarm

Beroende på vilka sensorer som är installerade kan CLEVER Control notifiera användaren om anti-frys alarmet har aktiverats, om ventilering eller uppvärmning har problem, status för filtret, eller om andra externa alarm har aktiverats

BMS-koppling och kontroll via App

CLEVER Control kan kopplas direkt till en BMS Modbus RTU system. Utöver detta kan den kopplas till Windows, Android och iOS-enheter. Dessa enheter får samma funktionalitet som CLEVER Control.

Se CLEVER Control-katalogen för huvudfunktioner, avancerade funktioner och kopplingsscheman.Ladda ned PDF

Vad är CLEVER Control?

CLEVER Control egenskaper

CLEVER Control huvudfunktioner